Pustak szalunkowy

Pustaki szalunkowe to elementy wykonane z betonu kruszywowego, przystosowane do wykonywania wszystkich rodzajów ścian fundamentowych i konstrukcyjnych, pełnią rolę szalunku traconego.

WŁAŚCIWOŚCI

Pustaki szalunkowe nazywane są również pustakami zasypowymi lub zalewowymi. Doskonale pełnią funkcję szalunków traconych. Przy ich użyciu można szybko zbudować bardzo wytrzymałe ściany fundamentowe czy piwniczne. Ich budowa pozwala wznosić ściany monolityczne z pominięciem deskowania.

ZASTOSOWANIE

Przy użyciu pustaków szalunkowych na sucho lub na zaprawę układane są ściany wewnętrzne i zewnętrzne. Po ułożeniu, pustaki szalunkowe wypełniane są betonem lub zaprawą. W związku z taką funkcją produkty te muszą być ponadprzeciętnie odporne na ściskanie. Zaawansowany proces ich powstawania skutkuje równomiernym rozłożeniem kruszywa, jednorodną strukturą i wysoką nośnością budulca. Z ich udziałem mogą również powstawać ściany nośne przyziemia i piwnic, a także słupy, ogrodzenia i murki oporowe.

 

 


WYKONANIE

Pustaki szalunkowe układa się na sucho bez stosowania zaprawy. W przypadku nierównego podłoża, pierwszą warstwę należy ułożyć na zaprawie cementowej. Po ułożeniu trzech, czterech warstw, kanały wypełnia się mieszanką betonową klasy minimum C12/15 i zagęszcza przy użyciu wibratora wgłębnego lub ręcznie. Dalsze układanie pustaków może nastąpić po uzyskaniu konsystencji gęstoplastycznej powtarzając układ trzech, czterech warstw. Pustaki szalunkowe posiadają wgłębienia umożliwiające ułożenie zbrojenia poziomego, ale istnieje również możliwość ułożenia zbrojenia pionowego. Do uzupełnienia 1m2 muru potrzebujemy około 0,16 m3 betonu, co przeliczeniowo daje nam 0,02 m3 na 1 pustak.

d – 50 cm
s – 24 cm
h – 24 cm

Nazwa Wymiary [cm] Na palecie [szt.] Waga sztuki [kg] Waga palety [kg] Zużycie materiału w szt. na 1m2 muru
Pustak szalunkowy d – 50
s- 24
h – 24
50 26 1300 9

ZOBACZ RÓWNIEŻ