Belki stropowe Teriva TERMBET

ZASTOSOWANIE

Belki stropowe typu Teriva z betonu zwykłego, zbrojonego stosowane są łącznie z pustakami i kształtkami w budownictwie jednorodzinnym oraz w budynkach gospodarskich.

WŁAŚCIWOŚCI

Strop Teriva to poziomy element konstrukcyjny, który oddziela od siebie poszczególne kondygnacje. Jego zadaniem jest przenoszenie obciążeń na pionowe elementy budowli. Zaletą konstrukcji stropu typu Teriva jest niewielki ciężar. Montaż stropu może odbywać się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Stropy systemu Teriva odznaczają się dobrymi parametrami przenoszenia obciążeń, dobrą izolacyjnością akustyczną oraz cieplną. Belki stropowe występują o długościach od 1,80 m do 7,20 m (o rozpiętości co 0,2 m)

WYKONANIE

 • Przed ułożeniem stropu na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, montuję się kształtki wieńcowe typu L i C wykorzystując do tego celu zaprawę betonową lub klej.
 • Sposób wyprofilowania kształtki typu L i C pozwala na opuszczenie wieńca o 7 cm poniżej spodu układanej belki nośnej.
 • Narożniki wieńców układamy za pomocą odpowiednio dociętych kształtek L i C.
 • Na tak zamontowane kształtki wieńcowe układamy strop Teriva: belki i pustaki.
 • Ustawiamy podpory montażowe na których opierały się będą belki stropowe. Gdy strop Teriva już będzie gotowy, podpory będzie można zdemontować. Ilość podpór jest uzależniona od długości belki stropowej.
 • Kiedy mamy już wypoziomowane i rozstawione podpory możemy przystąpić do układania belek stropowych Teriva.
 • Pierwsze pustaki stropowe układa się już podczas montażu belek stropowych. Na początek kładzie się po jednym pustaku na końcach każdej belki. Kolejne pustaki stropowe układa się prostopadle do belek.
 • W przypadku układania pustaków stykających się z wieńcem powinno się pamiętać o wyborze pustaków deklowanych o fabrycznie zamkniętej powierzchni czołowej.
 • W miejscu podpór stropowych powinno się wykonać żebra rozdzielcze. Dzięki temu nie dojdzie do klawiszowania. Takie żebra zdecydowanie zwiększają wytrzymałość całej konstrukcji.
 • Tak ułożony strop wypełnia się zwykle betonem klasy C20/25, chyba że projektant zalecił inaczej.
 • Kluczowym etapem jest właściwa pielęgnacja betonu stropu Teriva. Absolutną podstawą jest polewanie go wodą. Najlepiej jest robić to raz dziennie.

Belka stropowa TERIVA

Strop TERIVA

Nazwa

Długość (d)/m Waga sztuki/kg Zużycie belki na 1m2 stropu
Belka stropowa Teriva 4,0/1 1,80 23 1,67
2,00 26 1,67
2,20 29 1,67
2,40 31 1,67
2,60 34 1,67
2,80 36 1,67
3,00 39 1,67
3,20 42 1,67
3,40 44 1,67
3,60 47 1,67
3,80 49 1,67
4,00 52 1,67
4,20 55 1,67
4,40 57 1,67
4,60 60 1,67
4,80 62 1,67
5,00 65 1,67
5,20 68 1,67
5,40 70 1,67
5,60 73 1,67
5,80 75 1,67
6,00 78 1,67
6,20 81 1,67
6,40 83 1,67
6,60 86 1,67
6,80 88 1,67
7,00 91 1,67
7,20 94

1,67

ZOBACZ RÓWNIEŻ